Aanmeldprocedure verwijzers

 1. Aanmeldingsformulier mailen naar Jong Perspectief, eventueel telefonisch toelichten. Het aanmeldingsformulier kan vanaf onze website worden gedownload en na invulling per email aan ons worden geretourneerd.
   
 2. Jong Perspectief plaatst de jongere op een wachtlijst en stuurt hierover een brief naar de jongere of diens ouders en een bevestigingsmail naar de verwijzer.
   
 3. Tegen de tijd dat er zicht is op een maatje voor de jongere zoekt Jong Perspectief eerst contact met de verwijzer om de actuele stand van zaken door te spreken. Daarna maakt Jong Perspectief een afspraak voor een intakegesprek bij de jongere thuis. Desgewenst kan de verwijzer bij dit gesprek aanwezig zijn.
   
 4. Wanneer het intakegesprek positief verloopt en Jong Perspectief een geschikte kandidaat vrijwilliger heeft gevonden, wordt een afspraak voor een kennismaking gepland tussen de jongere en de vrijwilliger, waarbij een medewerker van Jong Perspectief aanwezig is. Wanneer dit positief uitpakt worden er verdere afspraken gemaakt over eventuele samen te ondernemen activiteiten en de frequentie van de afspraken. De match wordt in beginsel voor de periode van een jaar aangegaan. Na koppeling wordt de verwijzer hiervan per email op de hoogte gesteld.
   
 5. Wanneer zich gedurende een match bijzonderheden voordoen die van belang zijn voor de verwijzer, dan neemt Jong Perspectief hierover met de verwijzer contact op. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer zich gedurende de match contra-indicaties voordoen of wanneer de match niet soepel verloopt. In het belang van de jongere kan dan eventueel een gesprek plaatsvinden tussen Jong Perspectief en de verwijzer waarbij eventueel ook de vrijwilliger betrokken wordt. In het belang van de privacy van zowel de jongere als de vrijwilliger dienen contacten tussen de verwijzer en een vrijwilliger altijd via Jong Perspectief te verlopen.
   
 6. Na een jaar wordt de match in principe afgerond met een evaluatiegesprek waarbij de jongere, de vrijwilliger en een medewerker van Jong Perspectief aanwezig zijn. Aan de hand hiervan wordt een evaluatieformulier ingevuld. Wanneer de match door omstandigheden voortijdig wordt beëindigd en/of een evaluatiegesprek niet mogelijk is, wordt volstaan met het invullen van het evaluatieformulier door de vrijwilliger en/of Jong Perspectief.
  Wanneer na een jaar blijkt dat de jongere nog steeds behoefte heeft aan begeleiding door een maatje, kan de match in overleg met betrokkenen verlengd worden voor een vooraf overeengekomen periode.

Twitter

meer berichten ›
Meer informatie of vragen?
079 - 750 22 33
Logo AnbiJong Perspectief heeft
de ANBI status
informatie ›
Gemeente zoetermeer Madurodam Fonds 1818 Zonnige Jeugd Kinderhulp Gemeente pijnacker nootdorp Rabobank Gemeente Lansingerland Kinderpostzegels