Contra indicaties

Bij omgevingsgerelateerde factoren is het goed denkbaar dat een maatjescontact als aanvulling op een hulpverleningstraject wordt ingezet. Wanneer de jongere echter zelf met psychiatrische problematiek kampt is dit doorgaans een contra-indicatie voor Jong Perspectief, omdat dit de competentie van een vrijwilliger overstijgt. T.a.v. jongeren met ADHD of lichte vormen van autisme worden hierop in overleg met de betrokken hulpverlener wel uitzonderingen gemaakt, wanneer de problematiek voor een vrijwilliger als hanteerbaar wordt ingeschat.

Andere contraindicaties bij Jong Perspectief zijn: verslavingsproblematiek, criminaliteit en het ontbreken van een vaste woon- of verblijfsplaats.
Bij jongeren met een laag IQ of een lichamelijke handicap wordt bekeken of dit hanteerbaar is voor de vrijwilliger.
Verder is het een belangrijke voorwaarde dat de jongere (en de ouders) zelf gemotiveerd is om aan het project deel te nemen en bij jongeren onder de 16 jaar moeten ook de ouders hiermee instemmen.

Twitter

meer berichten ›
Meer informatie of vragen?
079 - 750 22 33
Logo AnbiJong Perspectief heeft
de ANBI status
informatie ›
Gemeente zoetermeer Madurodam Fonds 1818 Zonnige Jeugd Kinderhulp Gemeente pijnacker nootdorp Rabobank Gemeente Lansingerland Kinderpostzegels