Veelgestelde vragen

Jongeren
Wanneer komt een jongere/kind in aanmerking voor een maatje?
Je kunt in aanmerking komen voor een maatje om verschillende redenen. Je kunt denken aan moeilijke omstandigheden in het gezin zoals bijv. ziekte van een ouder, werkloosheid of financiële moeilijkheden. Ook kan het zo zijn dat de jongere zelf de exclusieve aandacht van een vrijwilliger goed kan gebruiken om sociaal wat sterker te worden en het zelfvertrouwen te vergroten. Iedere aanmelding wordt dan ook per kind bekeken. Mocht je daar vragen over hebben dan is het goed om dit telefonisch met ons te overleggen. Tenslotte is het maken van een match echt maatwerk.

Hoe lang duurt een maatjescontact?
Een maatjescontact wordt voor de periode van 1 jaar aangegaan. De eerste twee maanden wordt gebruikt als proefperiode om goed met elkaar kennis te kunnen maken. Wanneer er een klik wordt de match na deze twee maanden nog voor 10 maanden voortgezet. In enkele gevallen is het mogelijk om te verlengen voor een half jaar maar dit gebeurt altijd in overleg met de vrijwilliger en de ouders.
Een eventuele verlenging wordt bijvoorbeeld overwogen als er nog grote veranderingen voor de jongeren in de nabije toekomst worden verwacht zoals verandering van school, uithuisplaatsing, enz.

Wat doe je eigenlijk met een maatje?
De activiteiten die de jongere en de vrijwilliger samen ondernemen worden altijd in onderling overleg afgesproken. Dit kan dus van alles en nog wat zijn. Het ene maatjeskoppel gaat bijvoorbeeld heel vaak voetballen maar een ander besteed tijd aan huiswerk. Weer anderen koken en/of bakken veel met elkaar. Met andere woorden: alles is mogelijk. Samen een leuke tijd hebben is het belangrijkst.

Zijn er voor de jongere en het gezin kosten aan verbonden?
Nee, als je een maatje krijg dan hoeft het gezin daar niets voor te betalen. Wel is het wenselijk dat de kosten voor de jongere zelf betaald worden, zoals een bioscoopkaartje of entree zwembad, uiteraard als dit ook financieel mogelijk is. De vrijwilliger ontvangt maandelijks een kleine vergoeding. Dure activiteiten zijn dan ook niet mogelijk, tenzij het gezin hieraan wil bijdragen.

Is er een wachtlijst voor de jongeren? Hoe lang duurt het voordat je een maatje hebt?
Jong Perspectief heeft doorgaans een lange wachtlijst met jongeren die allemaal graag een maatje willen. Toch is het heel moeilijk te zeggen hoelang iemand gemiddeld op een wachtlijst staat. Het is namelijk maatwerk en om een goede match te maken wordt er vooral gekeken naar persoonlijke raakvlakken en interesses. Dit kan betekenen dat een jongere die later op de wachtlijst is gekomen toch eerder aan de beurt is omdat hij of zij juist prima lijkt te matchen met een vrijwilliger.
Gemiddeld staat een jongere ongeveer een half jaar op de wachtlijst.

Mag je als ouder zelf je kind aanmelden?
Ja dat kan, door het aanmeldformulier Jongeren op de website in te vullen en naar ons te mailen.

Mag je jezelf aanmelden als jongere?
Ja dat mag. Jongeren onder de 16 jaar moeten wel toestemming krijgen van hun ouders voor aanmelding op de wachtlijst.

Wat zijn groepsactiviteiten?
Een aantal keer per jaar organiseert Jong Perspectief een activiteit voor alle maatjes. Hiervoor worden de vrijwilligers samen met hun maatje persoonlijk uitgenodigd. Je kunt dan samen met je maatje deelnemen aan de activiteit. De activiteiten zijn heel divers. De ene keer wordt er iets sportiefs ondernomen zoals bijvoorbeeld basketbal en de andere keer gaan we kokkerellen met elkaar.


Vrijwilligers
Moet je als vrijwilliger wonen in Zoetermeer of Pijnacker Nootdorp?
Het is niet zo dat je perse moet wonen in de woonplaats van je maatje. Maar het is goed om voor jezelf af te wegen of de afstand geen belemmering kan gaan vormen in je maatjescontact.

Kan je stage lopen bij Jong Perspectief?
Ja dat kan. Bij opleidingen met studierichtingen HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Pedagogiek wordt er in het tweede jaar van je verwacht dat je stage loopt bij een vrijwilligersorganisatie of zelfs bij een maatjesproject. Je kunt dus als maatje ingezet worden, mits je minimaal 18 jaar bent. Het is wel belangrijk dat het voor de jongere niet mag uitmaken of jij dit voor je studie moet doen of dat je dit vrijwillig doet.

Hoeveel tijd breng je door met je maatje per week/per twee weken?
Het is de bedoeling dat je per week of per twee weken een aantal uren met je maatje doorbrengt. Het ligt er natuurlijk ook aan wat je gaat doen met elkaar en hoeveel tijd er beschikbaar is. Maar om echt wat te kunnen doen en met elkaar een band op te bouwen heb je wel minimaal twee uur per keer nodig.

Hoe word je begeleid vanuit Jong Perspectief?
Zodra je hebt aangemeld bij Jong Perspectief komen we eerst langs voor een kennismakingsgesprek.
Daarna volgt een training van twee avonden. Zodra je gekoppeld wordt aan een jongere heb je ook een vast aanspreekpunt vanuit Jong Perspectief. Zij zal aanwezig zijn bij het koppelingsgesprek en gaat jouw match volgen. Ook zal deze medewerkster aanwezig zijn bij het evaluatiegesprek dat volgt na een jaar. Verder zijn we altijd per mail te bereiken voor vragen , maar ook natuurlijk telefonisch.
Daarnaast zijn er eenmaal in de 6 weken intervisie avonden waar je ervaringen met andere vrijwilligers deelt en leert van elkaar.

Krijg je als vrijwilliger een vergoeding voor de activiteiten?
Als vrijwilliger krijg je per maand een vergoeding van €25.

Wat als halverwege de match blijkt dat het toch eigenlijk niet goed klikt?
Het kan gebeuren dat jij of jouw maatje op een gegeven moment het toch niet meer zo leuk vindt, omdat er te weinig gemeenschappelijk interesses zijn of gewoon omdat het niet lekker loopt.
Neem dan contact op met jouw aanspreekpunt bij Jong Perspectief, zodat we hier met elkaar over kunnen praten, en met wat andere inzichten en wat tips kun je soms weer verder.
Toch kan het zijn dat het echt niet meer gaat. Dan zal de match beëindigd worden en desgewenst een nieuw maatje gezocht worden.

Heb je als vrijwilliger ook contact met de eventuele aanwezige hulpverlening?
In principe heb je als vrijwilliger geen direct contact met de eventuele hulpverlening. Soms is een verwijzer van een instantie op hun verzoek of ons verzoek aanwezig bij het kennismakingsgesprek. Daarna is het echt de bedoeling dat 1 op 1 met je maatje op stap gaat. Als het tussentijds contact gewenst is met de hulpverlening zal dit via de medewerkers van Jong Perspectief lopen.

Wat kan/moet je doen als je iets signaleert bij de jongere thuis wat je niet pluis vind?
Als er iets gebeurt of je ziet zaken die je een niet pluis gevoel geven, is het zaak contact op te nemen met je contactpersoon van Jong Perspectief. Het is goed om met elkaar hierover van gedachten te wisselen en zeker ook belangrijk dat je er niet alleen mee blijft lopen.
Soms is het nodig om dan de hulpverlening in te schakelen of om advies te vragen, dit wordt dan door een medewerker van Jong Perspectief gedaan.

Heb je contact met andere vrijwilligers?
Je hebt zeker contact met andere vrijwilligers. Zo organiseren we eens per 6 weken een intervisie- avond voor de vrijwilligers. Tijdens deze avond kunnen de vrijwilligers ervaringen met elkaar uitwisselen en regelmatig komt er een gastspreker een bepaald thema belichten.
Daarnaast organiseren we zo’n 5 keer per jaar groepsactiviteiten voor de jongeren met hun maatjes. De activiteiten zijn bedoeld om jongeren spelenderwijs kennis te laten maken met allerlei sportieve en /of culturele activiteiten.
Dit zijn voor zowel de jongeren als de vrijwilligers leuke middagen om elkaar te ontmoeten.

Twitter

meer berichten ›
Meer informatie of vragen?
079 - 750 22 33
Logo AnbiJong Perspectief heeft
de ANBI status
informatie ›
Gemeente zoetermeer Madurodam Fonds 1818 Zonnige Jeugd Kinderhulp Gemeente pijnacker nootdorp Rabobank Gemeente Lansingerland Kinderpostzegels