Voor verwijzers

Voor verwijzersHet maatjesproject van de Stichting Jong Perspectief Zoetermeer e.o. heeft als doel om op informele wijze ondersteuning te bieden aan kinderen en jongeren die door diverse omstandigheden tijdelijk wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Jong Perspectief zet hiervoor volwassen vrijwilligers in die gedurende een jaar een kind of jongere één op één begeleiden door wekelijks een dagdeel met hen op te trekken. Daarbij staan ontspanning en persoonlijke aandacht centraal. De vrijwilligers begeleiden de jongeren op basis van hun eigen levenservaring en kunnen fungeren als een rolmodel

Vrijwilligers
Om hun rol als maatje goed te kunnen uitoefenen, doorlopen de vrijwilligers een selectieprocedure en krijgen zij een gedegen training. Lees verder …

Wanneer de vrijwilligers eenmaal aan een jongere gekoppeld zijn, worden zij verder door de medewerkers van Jong Perspectief persoonlijk begeleid en nemen zij daarnaast deel aan intervisie- en themabijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en hun vaardigheden te vergroten. De vrijwilliger heeft als maatje een geheel andere rol dan een hulpverlener. Wanneer een jongere al betrokken is in een hulpverleningstraject dient vooraf goed te worden overlegd of een maatjescontact in de betreffende situatie wel het juiste instrument is.


Contra indicaties

Verwijsindex
Het maatjesproject Jong Perspectief is aangesloten bij de Verwijsindex Haaglanden. De Verwijsindex zorgt voor het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen bij jeugd (0-23 jaar), zodat tijdige, effectieve en gecoördineerde hulp kan worden geboden. Daarnaast bevordert de Verwijsindex de samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende organisaties. Jong Perspectief hoopt met de Verwijsindex bij te dragen aan een betere afstemming met de andere organisaties.

Aanmeldprocedure

Twitter

meer berichten ›
Meer informatie of vragen?
079 - 750 22 33
Logo AnbiJong Perspectief heeft
de ANBI status
informatie ›
Gemeente zoetermeer Madurodam Fonds 1818 Zonnige Jeugd Kinderhulp Gemeente pijnacker nootdorp Rabobank Gemeente Lansingerland Kinderpostzegels