Anbi

AnbiStichting Jong Perspectief heeft de status van een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat houdt in dat giften aan Jong Perspectief aftrekbaar zijn van de belasting. Onder bepaalde voorwaarden mogen giften worden afgetrokken. Sinds begin 2011 is één van de voorwaarden dat de ontvanger een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) moet zijn.
Op deze pagina staan een aantal verplichte gegevens. 

 
Stichting Jong Perspectief
Zoetermeer e.o
Croesinckplein 24 - 26
2722 EA Zoetermeer
KvK: Haaglanden 27273694 
RSINnummer: 815182752

Doelstelling
Het bieden van ondersteuning aan kinderen en jongeren ten behoeve van beter functioneren in het dagelijks bestaan en het vergroten van hun zelfredzaamheid en al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Activiteiten
De stichting tracht het doel onder meer te realiseren door middel van het inzetten van vrijwilligers ten dienste van jongeren en kinderen. Deze vrijwilligers zijn volwassen en op grond van hun persoonlijkheid, in staat een positieve bijdrage te leveren voor de genoemde doelgroep, gericht op het genoemde doel. Hiervoor heeft de vrijwilliger (twee)wekelijks een dagdeel contact met de jongere. Hierbij gaat het steeds om koppels waarbij één jongere is gekoppeld aan één vrijwilliger.

Bestuur
voorzitter: Ignas Wajon
vicevoorzitter: Erris Oskam
penningmeester: Diana Peeters
secretaris: Louise Treffers-van Son
bestuursleden: Petra Graafland, Yvonne Bink-Winterkamp, Vanessa Verhoeven

Bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding. De medewerkers van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Overige informatie
Overige informatie is te vinden in het recente jaardocument. Klik hier voor een recent financieel verslag.

Voor vragen kunt u op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 14.00 uur contact opnemen met            079-7502233.

Stichting Jong Perspectief is een ANBI, zie belastingdienst.nl

Twitter

meer berichten ›
Meer informatie of vragen?
079 - 750 22 33
Logo AnbiJong Perspectief heeft
de ANBI status
informatie ›
Gemeente zoetermeer Madurodam Fonds 1818 Zonnige Jeugd Kinderhulp Gemeente pijnacker nootdorp Rabobank Gemeente Lansingerland Kinderpostzegels