Jong Perspectief ANBI

Stichting Jong Perspectief heeft de status van een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat houdt in dat giften aan Jong Perspectief aftrekbaar zijn van de belasting. Op deze pagina staan een aantal verplichte ANBI gegevens.

Stichting Jong Perspectief Zoetermeer e.o
Croesinckplein 24 - 26
2722 EA Zoetermeer
079 75 02 233

KvK: Haaglanden 27273694
RSIN nummer: 815182752

Doelstelling
Ondersteuning bieden aan kinderen en jongeren met als doel dat zij beter functioneren in het dagelijks bestaan en zelfredzamer worden.

Activiteiten
De stichting probeert het doel onder meer te realiseren via de inzet van vrijwilligers die jongeren en kinderen ondersteunen. Deze vrijwilligers zijn volwassen en leveren op basis van hun persoonlijkheid en levenservaring een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het kind of de jongere. Hiervoor heeft de vrijwilliger (twee)wekelijks een dagdeel contact met het kind of de jongere. De projecten werken met duo’s die bestaan uit één kind of jongere en één vrijwilliger.

Bestuur
Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoeding. De medewerkers van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Sociaal werk.

Overige informatie
Overige informatie is te vinden in  het jaarverslag, projectplan en het financieel verslag.

Projectplan 2024 Financieel verslag 2022 Jaarverslag 2022

De projecten van Jong Perspectief worden mogelijk gemaakt door:

Logo 28609
Logo 28610
Logo 28643
Logo 28645
Logo 28611
Logo 28612
Logo 28613

Het laatste Nieuws

Voor het laatste nieuws over onze projecten sturen we 4x Per jaar een nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen, meld u dan aan via deze link

13/4/2024De nieuwsbrief is weer uit!

11/4/2024Terugblik THINK op school

Jong Perspectief Contactformulier

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ook via dit contactformulier met ons contact opnemen.

Zorg er voor dat u uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk invult. Hierdoor kunnen wij u beter van dienst zijn.