Jong Perspectief Informatie voor verwijzers

Lees verder

Jong Perspectief heeft als doel om op informele wijze ondersteuning te bieden aan kinderen en jongeren die door diverse omstandigheden tijdelijk wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
We zetten hiervoor volwassen vrijwilligers in die gedurende een jaar een kind of jongere één op één begeleiden. De vrijwilligers begeleiden de jongeren op basis van hun eigen levenservaring en kunnen fungeren als een rolmodel. Daarbij staat persoonlijke aandacht en het bieden van perspectief centraal. Bij een aantal situaties is het goed denkbaar dat het maatjesproject een aanvulling is op een hulpverleningscontract.

Begeleiding
Om hun rol als maatje of mentor goed te kunnen uitoefenen, doorlopen de vrijwilligers een selectieprocedure, volgen zij vooraf een training en worden zij gedurende het jaar begeleid door één van de coördinatoren van Jong Perspectief.

Contra indicaties
Er zijn situaties waarbij wij de kinderen of jongeren niet kunnen helpen omdat de problematiek te groot is en dit de competentie van de vrijwilliger overstijgt. Contra indicaties kunnen zijn: psychiatrische problemen, criminaliteit, verslavingsproblematiek of het ontbreken van vaste woon-, of verblijfplaats. Wat betreft jongeren met ADHD, lichte vorm van autisme, jongeren met laag IQ of lichamelijk beperking wordt eerst overlegd met verwijzer of dit hanteerbaar is voor de vrijwilliger.

Werkwijze

  • Aanmelden kan via de button onderaan deze pagina
  • Jong Perspectief plaatst de jongere op een wachtlijst 
  • Als er een maatje gevonden is zoekt Jong Perspectief eerst contact met de verwijzer om de actuele stand van zaken door te spreken.
  • Daarna maakt Jong Perspectief een afspraak voor een intakegesprek bij de jongere thuis. Desgewenst kan de verwijzer bij dit gesprek aanwezig zijn.  
  • De match wordt in beginsel voor een jaar aangegaan
  • Wanneer zich gedurende een match bijzonderheden voordoen die van belang zijn voor de verwijzer, dan neemt Jong Perspectief hierover met de verwijzer contact op. 
  • Na een jaar wordt de match in principe afgerond met een evaluatiegesprek waarbij de jongere, de vrijwilliger en een medewerker van Jong Perspectief aanwezig zijn. 

Informatie voor verwijzers

N.B. Mocht de mail niet aankomen, check dan even je spam map.

De projecten van Jong Perspectief worden mogelijk gemaakt door:

Logo 28609
Logo 28610
Logo 28643
Logo 28645
Logo 28611
Logo 28612
Logo 28613

Het laatste Nieuws

Voor het laatste nieuws over onze projecten sturen we 4x Per jaar een nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen, meld u dan aan via deze link

2/5/2024Maatje gezocht voor Sanne

13/4/2024De nieuwsbrief is weer uit!

Jong Perspectief Contactformulier

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ook via dit contactformulier met ons contact opnemen.

Zorg er voor dat u uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk invult. Hierdoor kunnen wij u beter van dienst zijn.