Het jaar 2017 in vogelvlucht

In 2017 waren maar liefst 113 jongeren gekoppeld aan een maatje, ruim 100 jongeren die een steuntje in de rug krijgen van een vrijwilliger, zodat ze uiteindelijk sterker in hun schoenen staan. 
We  zijn in 2017 naast het maatjesproject het mentorproject School’s cool gaan aanbieden in de gemeente Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp. Zonder al te veel werven stroomden de aanmeldingen binnen en moesten we zelfs gaan selecteren. 
Het mentorproject bracht nieuwe vrijwilligers, terwijl voor het maatjesproject alle zeilen bijgezet moesten worden om de nodige vrijwilligers te werven. Dit wordt een steeds grotere uitdaging. We zijn nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan met Hogescholen in de regio om hierin te kunnen voorzien.
We hebben in 2017 weer meer doorverwijzingen gekregen vanuit de kernteams/jeugd en gezin. We merken hieraan dat de transitie van de jeugdzorg inmiddels in de gemeentes van ons werkgebied gerealiseerd is en er weer meer oog is voor inzet informele zorg.
Ook in 2017 hebben we gewerkt aan een uitwisseling van expertise met organisaties in het werkveld en is er met Jeugdformaat en Humanitas Homestart/Steunouder Zoetermeer een formele samenwerking inzake uitwisseling en inzet van vrijwilligers.
Vanwege uitbreiding van het aanbod is in 2017 gezocht naar bredere financiering en contact gelegd met nieuwe fondsen. Dit heeft er toe geleid dat de begroting van 2018 inmiddels volledig is gedekt.

In 2018 zullen we ook in Lansingerland starten met het mentorproject School’s cool zodat we het maatjes- en mentorproject aanbieden in heel ons werkgebied.
In 2018 vieren we ook alweer ons 12,5 jarig jubileum. Bij het schrijven van het jaarverslag kunnen we terugkijken op een heel bijzondere theatervoorstelling en huldiging van jubilarissen. Een mooie veelbelovende start van het jaar!

Klik hier voor het jaarverslag 2017 en speerpunten 2018
 

 

 

Twitter

meer berichten ›
Meer informatie of vragen?
079 - 750 22 33
Logo AnbiJong Perspectief heeft
de ANBI status
informatie ›
Gemeente zoetermeer Madurodam Fonds 1818 Zonnige Jeugd Kinderhulp Gemeente pijnacker nootdorp Rabobank Gemeente Lansingerland Kinderpostzegels