Jong Perspectief Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen

Mentorproject

Voor welke leeftijd is het mentorproject?

Voor welke leeftijd is het mentorproject?

Het mentorproject is voor leerlingen die van groep 8 naar de brugklas gaan. Zij kunnen via de basisschool worden aangemeld. Deze jongeren zijn tussen de 11 en 14 jaar.

Wanneer komt een jongere in aanmerking voor een mentor?

Wanneer komt een jongere in aanmerking voor een mentor?

Jongeren die moeite hebben met de overstap naar het voortgezet onderwijs. Als de ouders niet in staat zijn de jongere hierbij voldoende te ondersteunen, komt de jongere in aanmerking voor het mentorproject

Wie kan een jongere aanmelden?

Wie kan een jongere aanmelden?

De intern begeleider of een leerkracht van de basisschool kan de jongere aanmelden.

Zijn er kosten verbonden aan het mentorproject?

Zijn er kosten verbonden aan het mentorproject?

Nee, er zijn voor het gezin van de jongere geen kosten verbonden aan het mentorproject.

Hoe gaat de koppeling tussen mentor en leerling?

Hoe gaat de koppeling tussen mentor en leerling?

Na aanmelding van de leerling neemt onze projectmedewerker contact op met school om de aanmelding door te nemen. Op basis van alle aanmeldingen en het beschikbare aantal vrijwilligers, maken we een selectie van leerlingen die in aanmerking komen voor het mentorproject.

Na de selectie plannen we een kennismakingsgesprek in op school. Tijdens dit gesprek met de intern begeleider of leerkracht met de leerling leren we de leerling kennen.

Na dit gesprek besluit onze projectmedewerker welke vrijwilliger het beste bij welke leerling past en vindt er een kennismaking plaats bij de leerling thuis. Na deze kennismaking besluiten we of de koppeling doorgaat. Zowel de leerling, ouders als de vrijwilliger moeten er een goed gevoel bij hebben.

Waarmee kan een mentor allemaal helpen?

Waarmee kan een mentor allemaal helpen?

De mentor kan helpen bij het plannen van huiswerk, overhoren, structuur bieden en werken aan zelfvertrouwen

Hoelang duurt een mentortraject?

Hoelang duurt een mentortraject?

Het mentorproject start voor de zomervakantie en eindigt in december van het tweede schooljaar.

In welke regio is het mentorproject actief?

In welke regio is het mentorproject actief?

Het mentorproject is actief in de gemeenten Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland.

Wat als je twijfelt tussen het maatjes- en mentorproject?

Wat als je twijfelt tussen het maatjes- en mentorproject?

Als je niet zeker weet welk project het best bij jou past, bel dan met Jong Perspectief. De gegevens vind je op de contactpagina.

Maatjesproject

Voor welke leeftijd is het maatjesproject?

Voor welke leeftijd is het maatjesproject?

Het maatjesproject is voor kinderen en jongeren tussen 6 en 24 jaar.

Wanneer komt een kind of jongere in aanmerking voor een maatje?

Wanneer komt een kind of jongere in aanmerking voor een maatje?

Een kind of jongere kan om verschillende redenen in aanmerking komen voor een maatje. Denk aan redenen als: een zieke ouder, een beperking bij een broertje of zusje waardoor het kind veel aandacht misloopt of een overbelaste vader of moeder. Ook kan de jongere zelf een vrijwilliger zoeken om sociaal sterker of zelfredzamer te worden. Of om meer sociale contacten te krijgen. Bij vragen over het aanmelden kan je ons altijd even bellen om te overleggen.

Wie kan een kind of jongere aanmelden?

Wie kan een kind of jongere aanmelden?

De ouder/verzorger kan het kind of de jongere aanmelden. Ook kan een verwijzer een kind of jongere aanmelden. Een jongere kan ook zichzelf aanmelden.

Is er een wachtlijst?

Is er een wachtlijst?

Er is een wachtlijst. De koppeling is maatwerk waardoor het even kan duren voordat er een geschikte match is. Het kan dus gebeuren dat een jongere die nog niet lang op de wachtlijst staat, sneller een maatje krijgt dan iemand die al langer wacht op een maatje.

Zijn er kosten verbonden aan het maatjesproject?

Zijn er kosten verbonden aan het maatjesproject?

Nee, er zijn geen kosten verbonden voor het gezin van de jongere. De vrijwilliger krijgt maandelijks een kleine vergoeding om kleine bedragen/onkosten te betalen. Grote dure uitstapjes zoals bijvoorbeeld een pretparkbezoek zijn dus niet mogelijk, tenzij het gezin meebetaalt.

Hoe gaat de koppeling tussen kind of jongere en vrijwilliger?

Hoe gaat de koppeling tussen kind of jongere en vrijwilliger?

Na aanmelding van een kind of jongere, belt de projectmedewerker het gezin op om de aanmelding door te nemen. Daarna komt het kind of de jongere op de wachtlijst. We vragen het gezin om een profiel in te vullen zodat we weten welke vrijwilliger bij de jongere kan passen.

Als er zicht is op een vrijwilliger, dan bezoekt de projectmedewerker het gezin om kennis te maken met de jongere. Aan de hand van dit gesprek beoordeelt projectmedewerker of de vrijwilliger inderdaad goed bij de jongere zal passen. Vervolgens maken we een afspraak met de vrijwilliger erbij. Na dit gesprek besluiten we of we de koppeling doorzetten. Zowel de vrijwilliger als het kind of de jongere moeten namelijk een goed gevoel hebben bij de koppeling.

Wat doe je met je maatje?

Wat doe je met je maatje?

De vrijwilliger en het kind of de jongere spreken samen af wat ze gaan doen. Dit kan van alles en nog wat zijn. Denk bijvoorbeeld aan een potje voetballen, bakken of koken, spelletjes of gezellig naar de kinderboerderij. Maar het koppel kan er ook voor kiezen om gewoon te kletsen en een ijsje te halen. Met ander woorden: alles is mogelijk! Het belangrijkste is om samen een leuke tijd te hebben.

Hoe vaak ga je met je maatje weg?

Hoe vaak ga je met je maatje weg?

De afspraken vinden één keer per week of om de week plaats. Studenten die een kind of jongere begeleiden voor hun stage spreken wekelijks af. We raden aan om hiervoor een vast moment in de week te kiezen.

Wat zijn groepsactiviteiten?

Wat zijn groepsactiviteiten?

We organiseren jaarlijks verschillende groepsactiviteiten voor alle maatjes- en mentorkoppels. De groepsactiviteiten bestaan variëren van koken en bakken, sporten,  muziek maken tot rondleidingen bij de brandweer.

Hoelang duurt een maatjescontact?

Hoelang duurt een maatjescontact?

Een maatjesproject duurt een jaar of schooljaar. In goed overleg met het kind of de jongere en de vrijwilliger en de projectmedewerker is het mogelijk het contact hierna te verlengen.

In welke regio zit het maatjesproject?

In welke regio zit het maatjesproject?

Het maatjesproject is actief in de gemeenten Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland.

Wat als je twijfelt tussen het maatjes- en mentorproject?

Wat als je twijfelt tussen het maatjes- en mentorproject?

Als je niet zeker weet welk project het best bij jou past, bel dan met Jong Perspectief. De gegevens vind je op de contactpagina.

Jongeren

Wanneer komt een jongere/kind in aanmerking voor een maatje?

Wanneer komt een jongere/kind in aanmerking voor een maatje?

Je kunt in aanmerking komen voor een maatje om verschillende redenen. Je kunt denken aan moeilijke omstandigheden in het gezin zoals bijv. ziekte van een ouder, werkloosheid of financiële moeilijkheden. Ook kan het zo zijn dat de jongere zelf de exclusieve aandacht van een vrijwilliger goed kan gebruiken om sociaal wat sterker te worden en het zelfvertrouwen te vergroten. Iedere aanmelding wordt dan ook per kind bekeken. Mocht je daar vragen over hebben dan is het goed om dit telefonisch met ons te overleggen. Tenslotte is het maken van een match echt maatwerk.

Hoe lang duurt een maatjescontact?

Hoe lang duurt een maatjescontact?

Een maatjescontact wordt voor de periode van 1 jaar aangegaan. De eerste twee maanden wordt gebruikt als proefperiode om goed met elkaar kennis te kunnen maken. Wanneer er een klik wordt de match na deze twee maanden nog voor 10 maanden voortgezet. In enkele gevallen is het mogelijk om te verlengen voor een half jaar maar dit gebeurt altijd in overleg met de vrijwilliger en de ouders.
Een eventuele verlenging wordt bijvoorbeeld overwogen als er nog grote veranderingen voor de jongeren in de nabije toekomst worden verwacht zoals verandering van school, uithuisplaatsing, enz.

Wat doe je eigenlijk met een maatje?

Wat doe je eigenlijk met een maatje?

De activiteiten die de jongere en de vrijwilliger samen ondernemen worden altijd in onderling overleg afgesproken. Dit kan dus van alles en nog wat zijn. Het ene maatjeskoppel gaat bijvoorbeeld heel vaak voetballen maar een ander besteed tijd aan huiswerk. Weer anderen koken en/of bakken veel met elkaar. Met andere woorden: alles is mogelijk. Samen een leuke tijd hebben is het belangrijkst.

Zijn er voor de jongere en het gezin kosten aan verbonden?

Zijn er voor de jongere en het gezin kosten aan verbonden?

Nee, als je een maatje krijg dan hoeft het gezin daar niets voor te betalen. Wel is het wenselijk dat de kosten voor de jongere zelf betaald worden, zoals een bioscoopkaartje of entree zwembad, uiteraard als dit ook financieel mogelijk is. De vrijwilliger ontvangt maandelijks een kleine vergoeding. Dure activiteiten zijn dan ook niet mogelijk, tenzij het gezin hieraan wil bijdragen.

Is er een wachtlijst voor de jongeren? Hoe lang duurt het voordat je een maatje hebt?

Is er een wachtlijst voor de jongeren? Hoe lang duurt het voordat je een maatje hebt?

Jong Perspectief heeft doorgaans een lange wachtlijst met jongeren die allemaal graag een maatje willen. Toch is het heel moeilijk te zeggen hoelang iemand gemiddeld op een wachtlijst staat. Het is namelijk maatwerk en om een goede match te maken wordt er vooral gekeken naar persoonlijke raakvlakken en interesses. Dit kan betekenen dat een jongere die later op de wachtlijst is gekomen toch eerder aan de beurt is omdat hij of zij juist prima lijkt te matchen met een vrijwilliger.
Gemiddeld staat een jongere ongeveer een half jaar op de wachtlijst.

Mag je als ouder zelf je kind aanmelden?

Mag je als ouder zelf je kind aanmelden?

Ja dat kan, door het aanmeldformulier Jongeren op de website in te vullen en naar ons te mailen.

Mag je jezelf aanmelden als jongere?

Mag je jezelf aanmelden als jongere?

Ja dat mag. Jongeren onder de 16 jaar moeten wel toestemming krijgen van hun ouders voor aanmelding op de wachtlijst.

Wat zijn groepsactiviteiten?

Wat zijn groepsactiviteiten?

Een aantal keer per jaar organiseert Jong Perspectief een activiteit voor alle maatjes. Hiervoor worden de vrijwilligers samen met hun maatje persoonlijk uitgenodigd. Je kunt dan samen met je maatje deelnemen aan de activiteit. De activiteiten zijn heel divers. De ene keer wordt er iets sportiefs ondernomen zoals bijvoorbeeld basketbal en de andere keer gaan we kokkerellen met elkaar.

Vrijwilligers

Moet je als vrijwilliger wonen in Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp of Lansingerland?

Moet je als vrijwilliger wonen in Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp of Lansingerland?

Als (vakantie)maatje is dat wel handig, omdat je het kind ophaalt van huis en ook weer thuisbrengt. Thuismentoren komen bij de jongere thuis, dus het is noodzakelijk dat je op korte reisafstand van Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp of Lansingerland woont.

Kan je stage lopen bij Jong Perspectief?

Kan je stage lopen bij Jong Perspectief?

Ja dat kan. Bij opleidingen met studierichtingen HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Pedagogiek wordt er in het tweede jaar van je verwacht dat je stage loopt bij een vrijwilligersorganisatie of zelfs bij een maatjesproject. Je kunt dus als maatje ingezet worden, mits je minimaal 18 jaar bent. Het is wel belangrijk dat het voor de jongere niet mag uitmaken of jij dit voor je studie moet doen of dat je dit vrijwillig doet.

Hoeveel tijd breng je door met je maatje per week/per twee weken?

Hoeveel tijd breng je door met je maatje per week/per twee weken?

Het is de bedoeling dat je per week of per twee weken een aantal uren met je maatje doorbrengt. Het ligt er natuurlijk ook aan wat je gaat doen met elkaar en hoeveel tijd er beschikbaar is. Maar om echt wat te kunnen doen en met elkaar een band op te bouwen heb je wel minimaal twee uur per keer nodig.

Hoe word je begeleid vanuit Jong Perspectief?

Hoe word je begeleid vanuit Jong Perspectief?

Zodra je hebt aangemeld bij Jong Perspectief komen we eerst langs voor een kennismakingsgesprek.
Daarna volgt een training van twee avonden. Zodra je gekoppeld wordt aan een jongere heb je ook een vast aanspreekpunt vanuit Jong Perspectief. Zij zal aanwezig zijn bij het koppelingsgesprek en gaat jouw match volgen. Ook zal deze medewerkster aanwezig zijn bij het evaluatiegesprek dat volgt na een jaar. Verder zijn we altijd per mail te bereiken voor vragen , maar ook natuurlijk telefonisch.
Daarnaast zijn er eenmaal in de 6 weken intervisie avonden waar je ervaringen met andere vrijwilligers deelt en leert van elkaar.

Krijg je als vrijwilliger een vergoeding voor de activiteiten?

Krijg je als vrijwilliger een vergoeding voor de activiteiten?

Als vrijwilliger krijg je per maand een vergoeding van €25.

Wat als halverwege de match blijkt dat het toch eigenlijk niet goed klikt?

Wat als halverwege de match blijkt dat het toch eigenlijk niet goed klikt?

Het kan gebeuren dat jij of jouw maatje op een gegeven moment het toch niet meer zo leuk vindt, omdat er te weinig gemeenschappelijk interesses zijn of gewoon omdat het niet lekker loopt.
Neem dan contact op met jouw aanspreekpunt bij Jong Perspectief, zodat we hier met elkaar over kunnen praten, en met wat andere inzichten en wat tips kun je soms weer verder.
Toch kan het zijn dat het echt niet meer gaat. Dan zal de match beëindigd worden en desgewenst een nieuw maatje gezocht worden.

Heb je als vrijwilliger ook contact met de eventuele aanwezige hulpverlening?

Heb je als vrijwilliger ook contact met de eventuele aanwezige hulpverlening?

In principe heb je als vrijwilliger geen direct contact met de eventuele hulpverlening. Soms is een verwijzer van een instantie op hun verzoek of ons verzoek aanwezig bij het kennismakingsgesprek. Daarna is het echt de bedoeling dat 1 op 1 met je maatje op stap gaat. Als het tussentijds contact gewenst is met de hulpverlening zal dit via de medewerkers van Jong Perspectief lopen.

Wat kan/moet je doen als je iets signaleert bij de jongere thuis wat je niet pluis vind?

Wat kan/moet je doen als je iets signaleert bij de jongere thuis wat je niet pluis vind?

Als er iets gebeurt of je ziet zaken die je een niet pluis gevoel geven, is het zaak contact op te nemen met je contactpersoon van Jong Perspectief. Het is goed om met elkaar hierover van gedachten te wisselen en zeker ook belangrijk dat je er niet alleen mee blijft lopen.
Soms is het nodig om dan de hulpverlening in te schakelen of om advies te vragen, dit wordt dan door een medewerker van Jong Perspectief gedaan.

Heb je contact met andere vrijwilligers?

Heb je contact met andere vrijwilligers?

Je hebt zeker contact met andere vrijwilligers. Zo organiseren we eens per 6 weken een intervisie- avond voor de vrijwilligers. Tijdens deze avond kunnen de vrijwilligers ervaringen met elkaar uitwisselen en regelmatig komt er een gastspreker een bepaald thema belichten.
Daarnaast organiseren we zo’n 5 keer per jaar groepsactiviteiten voor de jongeren met hun maatjes. De activiteiten zijn bedoeld om jongeren spelenderwijs kennis te laten maken met allerlei sportieve en /of culturele activiteiten.
Dit zijn voor zowel de jongeren als de vrijwilligers leuke middagen om elkaar te ontmoeten.

Vakantiemaatjes

Voor welke leeftijd is het vakantiemaatjesproject?

Voor welke leeftijd is het vakantiemaatjesproject?

Met name richten we ons op 6 tot 14 jaar, maar andere leeftijden zijn in overleg ook van harte welkom.

Wanneer komt een jongere/kind in aanmerking voor een vakantiemaatje?

Wanneer komt een jongere/kind in aanmerking voor een vakantiemaatje?

Jongeren die opgroeien in een kwetsbare thuissituatie waarin weinig of geen budget is voor leuke activiteiten en vakanties, komen in aanmerking voor een vakantiemaatje.

Zijn er kosten verbonden aan vakantiemaatjesproject?

Zijn er kosten verbonden aan vakantiemaatjesproject?

Voor het gezin van de jongere zijn er geen kosten aan het project verbonden.

Hoe gaat de koppeling tussen jongere en vrijwilliger?

Hoe gaat de koppeling tussen jongere en vrijwilliger?

Eerst maakt onze projectmedewerker kennis met het kind of de jongere en de vrijwilliger. Daarna vindt er een kennismaking plaats bij de jongere thuis. Na dit kennismakingsgesprek besluiten we of de koppeling doorgaat. Zowel het kind of de jongere, de ouders als de vrijwilliger moeten er een goed gevoel bij hebben.

Hoe vaak vinden de afspraken plaats?

Hoe vaak vinden de afspraken plaats?

Tijdens het vakantiemaatjescontact spreken de maatjeskoppels twee keer per week af om wat leuks te ondernemen. Aan het eind van de schoolvakantie organiseren we een gezamenlijke, afsluitende activiteit voor alle jongeren en vakantiemaatjes.

Welke activiteiten kun je doen met jouw vakantiemaatje?

Welke activiteiten kun je doen met jouw vakantiemaatje?

De vrijwilliger en het kind of de jongere spreken samen af wat ze gaan doen. Dit kan van alles en nog wat zijn. Denk bijvoorbeeld aan een potje voetballen of een andere sport samen beoefenen, bakken of koken, picknicken, naar het strand gaan, spelletjes of gezellig naar de kinderboerderij. De uiteindelijke keuze hangt vooral af van de interesses van het kind of de jongere.

In welke regio zit het vakantiemaatjesproject?

In welke regio zit het vakantiemaatjesproject?

Het vakantiemaatjesproject is actief in de gemeenten Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland.

De projecten van Jong Perspectief worden mogelijk gemaakt door:

Logo 28609
Logo 28610
Logo 28643
Logo 28645
Logo 28611
Logo 28612
Logo 28613

Het laatste Nieuws

Voor het laatste nieuws over onze projecten sturen we 4x Per jaar een nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen, meld u dan aan via deze link

2/5/2024Maatje gezocht voor Sanne

13/4/2024De nieuwsbrief is weer uit!

Jong Perspectief Contactformulier

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ook via dit contactformulier met ons contact opnemen.

Zorg er voor dat u uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk invult. Hierdoor kunnen wij u beter van dienst zijn.